top of page
  • NLTC

Nhật ký Huấn luyện Nghề Luật #01

Đã cập nhật: 11 thg 5, 2022

Theo lựa chọn chủ đề của người học (coachee) Buổi Huấn luyện Nghề Luật Thực Chiến Day#1 đã chia sẻ trải nghiệm về kỹ năng viết của người làm nghề luật.

Điều bất ngờ không phải ở viết như thế nào mà là HIỂU RÕ NGUỒN GỐC CỦA SỰ LỰA CHỌN SẮC THÁI VĂN PHONG PHÁP LÝ! ĐÓ CHÍNH LÀ VẤN ĐỀ CẢM XÚC CỦA NGƯỜI VIẾT!

Để viết tốt, người hành nghề cần kiểm soát cảm xúc, hiểu được cách cảm xúc hình thành và tác động đến lựa chọn sắc thái văn phong. Khi làm chủ được cảm xúc, bạn sẽ làm chủ được văn phong viết!

Một số điểm được chia sẻ, gợi ý:

+ Tại sao là “viết pháp lý”, cơ chế hình thành “phản xạ” viết pháp lý

+ 4 sắc thái văn phong pháp lý

+ Rèn luyện kỹ năng viết pháp lý: Phương pháp 1 - trong cách phương pháp.

Thời gian Day#1: 90 phút


_

Hiểu về Huấn Luyện Nghề Luật Thực Chiến

Lawyer Academy cung cấp chương trình Huấn luyện nghề luật thực chiến toàn diện dành cho những người muốn nhanh chóng xây dựng cho mình một nghề nghiệp, công việc tại công ty luật, pháp chế hoặc hoạt động độc lập.


Chương trình được thiết kế dựa trên đặc thù tính cách, xuất phát điểm, xu hướng và năng lực của từng người học (coachee). Người huấn luyện (coach) không dạy coachee mà làm nhiệm vụ giúp coachee khai phá bản thân, các sự thật của quá trình hành nghề luật và giúp họ nắm chắc những điểm tốt thiết cho họ. Coachee cũng có thể sao chép các kiến thức, kinh nghiệm và phong cách của coach cho riêng họ.

Tìm hiểu chi tiết chương trình: Huấn Luyện Nghề Luật tại đây.コメント


bottom of page