top of page

Thông tin chương trình:

  • Thời lượng: 20 buổi | Kéo dài: 3-5 tháng tuỳ theo sự tiến bộ của học viên
  • Lịch khai giảng: Hàng tháng hoặc theo lịch đăng ký của từng học viên.
  • Hình thức: Online & offline theo tiến độ chương trình


Kết quả học viên đạt được:

  • Xác định hướng đi tối ưu và khả thi cho kế hoạch nghề luật thành công trong 5 năm tới.
  • Sẵn sàng, tự chủ thực hiện các công việc pháp lý thường ngày của một luật sư, một pháp chế.
  • Sẵn sàng tham gia hành nghề tại một tổ chức hành nghề luật sư, tại doanh nghiệp hoặc làm cộng tác viên, làm việc tự do: luật sư, pháp chế, chuyên viên pháp lý hoặc kiêm nhiệm các công việc khác.
  • Sẵn sàng nhận khách hàng của riêng mình và tự mình giải quyết, thực hiện trọn vẹn yêu cầu của khách hàng.
  • Nắm rõ mô hình kinh doanh dịch vụ ngành luật và có kế hoạch cho mục tiêu này hoặc bắt đầu thực hiện ngay.

Chương trình Huấn luyện Nghề luật 2024

₫50,000,000 Giá thông thường
₫35,000,000Giá bán rẻ
bottom of page