top of page

DKNH_ KỸ NĂNG ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

  • 29bước

Giới thiệu

Giúp bạn hiểu rõ quy trình, cách thức để tra cứu, soạn thảo, nộp vào theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu (thương hiệu) tại Việt Nam.

Tổng quan

Người hướng dẫn

Giá

1.000.000 ₫

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page