top of page

LPC Program - Huấn Luyện Nghề Luật Thực Chiến

  • 108bước

Giới thiệu

Chương trình Huấn luyện Nghề luật Thực Chiến (LPC - Lawyer Practice Coaching) giúp bạn sẵn sàng tham gia hành nghề tại một tổ chức hành nghề luật sư, tại doanh nghiệp hoặc làm cộng tác viên, làm việc tự do: luật sư, pháp chế, chuyên viên pháp lý hoặc kiêm nhiệm các công việc khác Trong chương trình này, bạn sẽ nhận được các thông tin, kiến thức và hoạt động thực hành đa dạng và toàn diện bao gồm: + 20 buổi huấn luyện theo cấu trúc: nghiên cứu học liệu, thị phạm & thực hành tình huống, nhận xét & chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cải tiến kỹ năng/điểm yếu và tổng kết bài học. + 64 chủ đề cần nắm vững + Tham gia tag-along (đi hành nghề thực tế) cùng Luật sư hướng dẫn: họp khách hàng, đi Toà/cơ quan nhà nước, tham gia đàm phán/thương lượng/giải quyết vụ việc, tìm kiếm khách hàng, làm việc tại công ty luật, thảo luận chuyên môn ....

Tổng quan

Người hướng dẫn

Giá

50.000.000 ₫

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page