top of page

Bộ công cụ Làm việc Nghề Luật Chuyên nghiệp 2024_Basic

  • 4bước

Giới thiệu

Bộ công cụ làm việc chuyên nghiệp cơ bản dành cho các học viên Workshop Kỹ năng Làm việc Nghề Luật Chuyên nghiệp 2024. Hãy tải về và áp dụng ngay. Xin lưu ý, bản quyền của các ấn phẩm, file form mẫu, video bài học thuộc về Lawyer Academy và Luật sư Doanh Nguyễn, bạn không thể thương mại hóa hoặc chia sẻ, phát hành chúng cho người khác.

Tổng quan

Giá

Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page