top of page

Thông tin:

 • 2 buổi đào tạo | Kéo dài: 1 tuần | Hình thức: Online trực tiếp.
 • 19:00 - 21:30, 04 và 09/5/2024 (thứ Bảy và thứ Năm)

Nội dung:

 • Hướng dẫn tìm kiếm khách hàng, tư vấn và cung cấp dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu

 • Tìm hiểu nhãn hiệu, các loại nhãn hiệu

 • Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

 • Tra cứu thông tin:

 • Soạn hồ sơ

 • Nộp hồ sơ

 • Theo dõi kết quả

 • Khiếu nại Dự định từ chối đơn

 • Thị phạm hồ sơ mẫu

 • Thực hành và sửa đơn, góp ý cho 3 tình huống đăng ký nhãn hiệu

 • Hướng dẫn/review hồ sơ thực tế đầu tiên của học viên

Làm chủ Thủ tục Đăng ký Nhãn hiệu 2024

₫490,000Giá
bottom of page