top of page
  • NLTC

Hoạt động Tư vấn giả định trong Huấn luyện nghề luật thực chiến

Hoạt động tư vấn cho khách hàng trực tiếp là một nghiệp vụ tiêu biểu của nghề luật sư. Dù là luật sư tư vấn hay luật sư tranh trụng, người thực hành nghề đều cần nắm vững kỹ năng này.

Trên thực tế, các luật sư trẻ ít kinh nghiệm tư vấn sẽ rất bối rối và không tự tin khi tham gia tư vấn trực tiếp cho khách hàng, nhất là những vụ việc phức tạp và với khách hàng kỹ tính. Điều này dẫn tới những sai lầm trong hành nghề.

Phương pháp để giúp các luật sư trẻ nhanh chóng làm chủ kỹ năng tư vấn và có thể tư vấn một cách độc lập đó là: Tư vấn giả định. Khi đó, trong một hồ sơ vụ việc thực tế, các luật sư tập sự sẽ chuẩn bị và trình bày phần tư vấn của mình cho khách hàng giả định. Vị "thân chủ" này thường là luật sư hướng dẫn hoặc bất kỳ ai đóng vai thân chủ.

Luật sư tập sư đang trình bày phần tư vấn của mình cho Luật sư hướng dẫn
Hoạt động Tư vấn giả định tại Lawyer Academy

Phiên tư vấn giả định cần được thực hiện một cách nghiêm túc và không ít thử thách để đảm bảo 90% giống với phiên tư vấn thật. Xen kẽ hoặc kết thúc phiên tư vấn giả định là các nhận xét, hướng dẫn của "thân chủ " để luật sư tập sư rút kinh nghiệm.


Luật sư hướng dẫn sẽ nhận xét các điểm tốt và điểm cần cải thiện

Bên cạnh phương pháp tư vấn giả định, các phương pháp tag-along, thị phạm cũng được sử dụng thường xuyên để cải thiện kỹ năng tư vấn của các luật sư tập sự.


Hoạt động tư vấn giả định, tag-along, thị phạm là một trong những hoạt động quan trọng và thường xuyên trong chương trình Huấn Luyện Nghề Luật sư, Pháp chế của LAWYER ACADEMY. Hoạt động này giúp cải thiện nhanh chóng các kỹ năng tư vấn, khả năng tư duy, giải quyết vấn đề đột xuất và khả năng ứng biến với đa dạng thể loại khách hàng.


NLTC.

Comments


bottom of page