top of page
  • NLTC

Slide M&A: Đầu tư nước ngoài và các giao dịch về đất đai tại Việt Nam

Slide trình bày của Luật sư Trần Tuấn Phong, Luật sư Thành viên của Công ty Luật VILAF tại Workshop Kỹ năng của luật sư khi tư vấn đàm phán, soạn thảo hợp đồng mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn chuyển nhượng dự án bất động sản trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế" được tiến hành vào buổi chiều của 02 ngày 14,15/3/2022.0 bình luận

Comments


bottom of page